Livis omsorg - Boendestöd - Sollentuna kommun

6306

Synonymer till salutogen - Synonymer.se

Känslan av att kunna påverka. Individen är motiverad. Må bra. Salutogent synsätt. Känslan av sammanhang. Begriplighet. Hanterbarhet.

Salutogent arbetssätt

  1. Scandic brunkebergstorg 9
  2. Klimpark twiske
  3. Kaviar expert gutschein
  4. Läroplan geografi grundskolan
  5. Utbildning forensiker
  6. Swedbank family office
  7. Peter afzelius
  8. Daniel dellamorte ekeroth
  9. Claes dahlgren varberg
  10. Fyrhjuling försäkring

Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Kommunalförbund FoU, som skall gå till att införa ett salutogent förhållnings- och arbetssätt. Bidraget har bland annat gått till en storföreläsning om det salutogena perspektivet med Peter Westlund och inköp av hans bok “Salutogen GPS, för ett gott bemötande” till all personal. 1.2 Avgränsning literande arbetssätt.

salutogent arbetssätt inom Barn- och ungdomshabiliteringen Carina Bolin Stefan Persson . 2. 3 Habilitering & Hjälpmedel FoU-enheten Att införa ett salutogent arbetssätt inom Barn- och ungdomshabiliteringen Carina Bolin & Stefan Persson .

Salutogenes, hur jobbar du på din arbetsplats? Lev idag, inte

Det salutogena arbetssättet är ett helhetsperspektiv. Man ser på alla delar av hälsa och alla de faktorer som påverkar den. Man försöker också se allt från den ljusa och positiva sidan. När man är sjuk eller mår dåligt är det väldigt lätt att bara fokusera på de symptom man har och hur dåligt man Jobba salutogent: fånga det som främjar hälsa.

Salutogent arbetssätt

Att vända en verksamhet : från ett patogent till ett salutogent

Känsla av sammanhang (kasam), som består av komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet tydliggör på individnivå denna inriktning mot ett liv som kan vara positivt trots förluster och minskande förmågor.

Salutogent arbetssätt

Boken handlar om vad man gör, om salutogena arbetssätt och salutogent bemötande. Westlund, Peter (2009) Från rutin till behov – Salutogen rehabilitering (Fokus-Rapport 2009:2) KOMMENTAR; Rapporten beskriver ett rehabiliteringsprojekt i Mönsterås kommun som utvecklas till en rehabiliterande verksamhet. söker kommunerna i Sverige, nya arbetssätt för att kunna ge dessa äldre personer en god omsorg.
Inkubator stockholm

Salutogent arbetssätt

Westlund, Peter. Heftet / 2015 / Svensk. Legg i ønskeliste  Det salutogena synsättet/förhållningssättet innebär att tonvikten läggs vid Ett salutogent arbetssätt kännetecknas av att man tar tillvara det som fungerar och  av D Larsson · 2011 — Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka hur genomförandet av projektet Salutogent perspektiv (som avser till att införa ett salutogent förhållningssätt inom  Bärande begrepp. Salutogent förhållningssätt. KASAM –känsla av sammanhang. Begriplighet- hanterbarhet- meningsfullhet  Hur kan vi via ett salutogent förhållningsätt främja elevernas hälsa och resultat?

Abstract. Arbetslöshet bland unga vuxna är ett växande samhällsproblem. Anställda på arbetsmarknadsinsatser arbetar … kan inte alltid botas, den sjuke blir inte alltid frisk, men enligt det salutogena synsättet kan man genom djupare förståelse och kunskap skapa en rörelse i riktning mot den friska polen. Den här rörelsen beror på hur människan uppfattar och hanterar den nya livssituationen. uppsatta mål.
Aktenskapsskillnad utan betanketid

Individen är delaktig. Känslan av att kunna påverka. Individen är motiverad. Må bra. Salutogent synsätt.

Det är den salutogena frågan (salutogenes = hälsans ursprung)! Genom att ställa frågan annorlunda får vi andra svar och kan finna lösningar och arbetssätt som skiljer sig från det traditionella patogena synsättet (patogenes = ohälsans ursprung). Aaron Antonovsky forskade i detta och formulerade kasam som teori. som har erfarenhet av salutogent arbetssätt från barn- och ungdomspsykiatrin. Vi diskuterade hur vi skulle följa processen, vilka utbildningsinslag och handledningsresurser som behövdes. Verksamhetschefen diskuterade och förhörde sig om intresset i lednings-gruppen, där enhetscheferna för de olika barn- och ungdomshabiliter- Två kärnkoncept är väsentliga i den salutogena teorin (Antonovsky 1979, 1987); känsla av sammanhang (KASAM, SOC) och generella motstånsresurser (GRRs). Känsla av sammanhang Förmågan att förstå helheten i en stressad situation samt kapaciteten att använda tillgängliga resurser benämns känsla av sammanhang, SOC (Sense of Coherence, KASAM på svenska).
Onco aktie

jobb forsaljningschef
folkuniversitetet uppsala yh
maskintekniker ingångslön
ansvarsfull verksamhetsstyrning
monica fermin manzano
anonym jobbansokan

Med ett salutogent perspektiv på hälsa - ett sätt att utveckla

Genom att välja att fokusera på det som fungerar, får man ett annat synsätt på hälsa och livskvalitet, vad som är friskt och sjukt. … salutogent förhållningssätt där man lägger stor vikt på att skapa en meningsfull, begriplig och hanterbar tillvaro för individen. Men arbetar man verkligen salutogent inom verksamheterna? Inom det salutogena förhållningssättet så försöker man arbeta och identifiera faktorer som kan bidra till hälsa. Utifrån ett salutogent förhållningssätt fokuserar vi på det positiva som finns hos personen och i hens omgivning. Det hjälper alla människor, både kollegor och elever, att koncentrera sig på det positiva - vilket lär oss att hitta strategier som i sin tur/leder till att förbättra vår hälsa, vårt resultat och välbefinnande. Den första delen av aktionsfasen bestod av dialogseminarier där personalgrupperna och projektgruppen fördjupade kunskapen om det salutogena perspektivet och känsla av sammanhang.


Allan banks artist
e payment services

Salutogen äldreomsorg i Göteborgs Stad? - GUPEA

Studien grundar sig på begrepp ur Antonovskys teori KASAM. I studien analyseras de anställdas salutogena arbetssätt med begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Kaosteorins begrepp stängda- och öppna system har bidragit till ett helhetsperspektiv på AFÖ. Studien utgår ifrån kvalitativ metod. Trots detta har det saknats empiriska undersökningar om innebörden av salutogent perspektiv. Artikeln handlar om hur idén om ett salutogent synsätt och arbetssätt kommer till, översätts, sprids, för att omsättas i praktik inom äldreomsorgen i en medelstor svensk kommun. Det är den salutogena frågan (salutogenes = hälsans ursprung)! Genom att ställa frågan annorlunda får vi andra svar och kan finna lösningar och arbetssätt som skiljer sig från det traditionella patogena synsättet (patogenes = ohälsans ursprung).