Uppstatsen i färdigt skick - GUPEA - Göteborgs universitet

8047

Mitt namn är Caroline Lundkvist och jag läser

Tror att världssjälen Brahman finns i allt, vill att sin egen själ Atman ska få slippa återfödas och få lugn och ro, detta kallas för Moksha. Buddhister tror på återfödelsen, att man när dör så föds man om. Har man gjort mycket gott i sitt liv så får man ett bättre liv, har man gjort mycket ont får man ett sämre liv. Som Anita ­Goldman skriver i sin bok ”Jerusalem & jag” som utkom tidigare i år: ”Jerusalem är den enda staden av betydelse i världshistorien som inte äger något av de företräden som vanligtvis förknippas med stora städer i det förgångna: strategiskt läge, rik tillgång på vatten, närhet till karavanvägar eller rikedom på naturtillgångar. Abraham är urfader för de västerländska världsreligionerna.

Jerusalems betydelse för världsreligionerna

  1. Iv 500w
  2. Psykiatrisjuksköterska distans
  3. Motsatsen till latitud
  4. Nackdelar med tematisk analys
  5. Adobe pdf
  6. Powerpoint sharepoint online

Att verka för fred mellan människor, tjäna sin nästa och att värna skapelsen är ett fundament inom världsreligionerna. Redogöra för kristna högtider och traditioner som har betydelse för svenskt kultur och samhällsliv. Centralt Innehåll Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. Vi har fokus på kristna högtider och traditioner samt jämföra kristendomens betydelse för människorna idag i Sverige och förr i tiden. Vi kommer att jämföra de olika religionerna och studera likheter och skillnader utifrån livsfrågor, ritualer och levnadsregler. • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Jerusalem. religion. Jesus.

Startuppgift - Jämförelse Abrahamitiska religionerna - Learnify

Gamla stan i Jerusalem. Den gamla staden är uppdelad i fyra olika delar. Sydöstra delen domineras helt av Tempelberget, som är omstritt som helig plats för alla de tre abrahamitiska världsreligionerna.

Jerusalems betydelse för världsreligionerna

Religion och konflikter i Mellanöstern Fatmomakke.se

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala Jerusalems många ansikten, 15 hp The Many Faces of Jerusalem, 15 ECTS 2 (3) Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier För studerande fordras minst 45 hp inom Baskurs i teologi, 60 hp (eller motsvarande) Förkunskapskraven kan även uppfyllas av den som inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. världsreligionerna. • Bibeläventyret stimulerar till samtal om religiösa högtider och traditioner samt likheter och skillnader mellan religioner. Det öppnar upp för reflektioner i frågor om etik och moral, värderingar och livsfrågor och Bibelns betydelse för konst och kultur. Filmserien INblick i världsreligionerna är en filmserie i religion för årskurs 6 och uppåt och bygger på läroplanen för grundskolan Lgr 11.

Jerusalems betydelse för världsreligionerna

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra … jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu. Delprov A Uppgift 4 Uppgift 5 Uppgift 6 4. Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller 7. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 4 Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Arbetsskadeforsakring

Jerusalems betydelse för världsreligionerna

2. Religionens betydelse för kulturer samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper. Förmågor som tränas: Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv. Globala målen • Att fl ytta inom ett land och mellan länder.

Delprov A Uppgift 4 Uppgift 5 Uppgift 6 4. Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller 7. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 4 Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. Betyget D Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget C Eleven kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några Buddhismen är den religion där tanken på en Gud har den minsta betydelsen. För dess med gudstron förenade speciella problem, se buddhism.
Grasset test positivt

Privatreligiositet. Individuella tolkningar av, och uttryck för, religiösa trosuppfattningar i ett samhälle präglat av mångfald. Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet. världsreligionerna. Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur – och samhällsliv förr och nu.

Runt om i staden reser ingenjörstrupper och palestinska arbetare i all hast nya hinder i hopp om att försvåra för palestinska våldsverkare.. Tillbaka Varför ska Jesus komma tillbaka till Jerusalem? ”På den dagen ska Han stå med sina fötter på Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut.” Sakarja 14:4 Vi väntar på världshistoriens största comeback som kommer att ske i och med att Jesus sätter sina fötter på Olivberget i Jerusalem. Varför Jerusalem?
Tera healer

ekvationer ak 9
atonement översätt
analog hasselblad
utmaningar lekar
padel stockholm norrort
rätt start madrass exklusiv

Judendom - Clio.me

Abraham är urfader för de västerländska världsreligionerna. Jerusalem. Jerusalem är en viktig stad för alla tre religionerna. Till stadens klagomur  Landet Israels stora betydelse! Eretz Israel 'Landet Israel': ”Nästa år i Jerusalem!” Exodusmotivet. Patriarkerna: Abraham, Mose, David.


Sarskild loneskatt pension
grafisk design och kommunikation mittuniversitetet

Jerusalem

Abraham är urfader för de västerländska världsreligionerna. Jerusalem. Jerusalem är en viktig stad för alla tre religionerna. Till stadens klagomur  Landet Israels stora betydelse! Eretz Israel 'Landet Israel': ”Nästa år i Jerusalem!” Exodusmotivet. Patriarkerna: Abraham, Mose, David. En religion?